لودینگ

9224 916 0916

5040 3333 061

Polymer

مقالات

Polymer یک کتابخانه متن باز است که توسط تیم گوگل رهبری می‌شود. استفاده کردن از این تکنولوژی به شما کمک می‌کند تا بتوانید مراحل توسعه و استفاده از APIهای مختلف و موارد دیگری که ارائه می‌کند بسیار آسان‌تر شود. در این کتابخانه المان‌های داخلی نیز وجود دارد که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

در کنار این در نسخه جدید این تکنولوژی قابلیت ایجاد اپلیکیشن‌های پیش‌رونده نیز مهیا شده که باعث می‌شود بتوانید بسیار سریع‌تر پیشرفت داشته باشید.

هدف Polymer این است که توانایی ایجاد ماژول‌ها را داشته باشد. شما می‌توانید ماژول‌های خودتان را ایجاد کنید. برای خواندن اطلاعات بیشتر و موارد جدید در نسخه ۳ آن به وبسایت Polymer مراجعه کنید.