پلن ویژه ||نامحدود||
350,000تومان سالانه


◄مقدار فضا ||نامحدود||
◄پهنای باند نامحدود
◄ کلیه امکانات نامحدود
◄فقط 350.000 تومان در سال
پلن 500 مگابایتی
60,000تومان سالانه


◄مقدار فضا 500 مگابایت
◄پهنای باند نامحدود
◄ کلیه امکانات نامحدود
◄فقط 60.000 تومان در سال
پلن 1000 مگابایتی
90,000تومان سالانه


◄مقدار فضا 1000 مگابایت
◄پهنای باند نامحدود
◄ کلیه امکانات نامحدود
◄فقط 90.000 تومان در سال
پلن 2000 مگابایتی
120,000تومان سالانه


◄مقدار فضا 2000 مگابایت
◄پهنای باند نامحدود
◄ کلیه امکانات نامحدود
◄فقط 120.000 تومان در سال
پلن حرفه ای 5000 مگابایتی
180,000تومان سالانه


◄مقدار فضا 5000 مگابایت
◄پهنای باند نامحدود
◄ کلیه امکانات نامحدود
◄فقط 180.000 تومان در سال