هاست سی پنل ایران

هاست پانصد مگابایت سی پنل ایران

لینوکس - دیتاسنتر پارس آنلاین


◄مقدار فضا 500 مگابایت
◄پهنای باند نامحدود
◄ کلیه امکانات نامحدود
◄ 40.000 تومان در سال

هاست یک گیگ سی پنل ایران

لینوکس - دیتاسنتر پارس آنلاین


◄مقدار فضا 1000 مگابایت
◄پهنای باند نامحدود
◄ کلیه امکانات نامحدود
◄فقط 140.000 تومان در سال

هاست دو گیگ سی پنل ایران

لینوکس - دیتاسنتر پارس آنلاین


◄مقدار فضا 2000 مگابایت
◄پهنای باند نامحدود
◄ کلیه امکانات نامحدود
◄فقط 240.000 تومان در سال

هاست پنج گیگ سی پنل ایران

لینوکس - دیتاسنتر پارس آنلاین


◄مقدار فضا 5000 مگابایت
◄پهنای باند نامحدود
◄ کلیه امکانات نامحدود
◄ 400.000 تومان در سال