9224 916 0916   5040 3333 061

بازه زمانی
انتخاب بازه
 
تاریخ دقیق
مجموعه ها
تاریخ انتشار : 03 فروردين 1394 بازدیدها : 6014

  کارفرما: باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال خوزستان   خدمات انجام شده: طراحی psd قالب ، تبدیل قالب، میزبانی و پشتیبانی وب سایت   زمان انجام پروژه : سال 1393   وضعیت: فعال آدرس وب سا ...

تاریخ انتشار : 03 فروردين 1394 بازدیدها : 5907

  کارفرما: مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان خوزستان   خدمات انجام شده: طراحی psd قالب ، تبدیل قالب به جوملا ، میزبانی و پشتیبانی وب سایت   زمان انجام پروژه : سال 1393   وضعیت: فع ...

تاریخ انتشار : 03 فروردين 1394 بازدیدها : 6049

  کارفرما: مرکز کاشت موی ایران   خدمات انجام شده: طراحی psd قالب ، تبدیل قالب به جوملا ، میزبانی وب سایت   زمان انجام پروژه : سال 1393   وضعیت: فعال آدرس وب سایت: www.hair-iran ...

تاریخ انتشار : 03 فروردين 1394 بازدیدها : 6007

  کارفرما: میسان وب   خدمات انجام شده: طراحی psd قالب ، تبدیل قالب به جوملا ، میزبانی وب سایت   زمان انجام پروژه : سال 1393   وضعیت: فعال آدرس وب سایت: www.pluspayamak.ir   ...

تاریخ انتشار : 03 فروردين 1394 بازدیدها : 3824

  کارفرما: مدیریت دبیرستان شهید شریف زاده ناحیه یک اهواز   خدمات انجام شده: طراحی psd قالب، سیستم آزمون آنلاین، سیستم پیشرفته اعلام نمرات و مدیریت تکالیف ، میزبانی وب سایت   زمان انجام ...

تاریخ انتشار : 03 فروردين 1394 بازدیدها : 3506

  کارفرما: مدیریت شخصی   خدمات انجام شده: طراحی psd قالب ، تبدیل قالب به جوملا ، میزبانی وب سایت   زمان انجام پروژه : سال 1392   وضعیت: فعال آدرس وب سایت: www.howyzehnews.ir &n ...

تاریخ انتشار : 03 فروردين 1394 بازدیدها : 4325

  کارفرما: مجتمع فنی خوزستان   خدمات انجام شده: طراحی psd قالب ، تبدیل قالب به جوملا ، میزبانی وب سایت   زمان انجام پروژه : سال 1392   وضعیت: فعال آدرس وب سایت: [www.mfkh.ir] [ ...

تاریخ انتشار : 03 فروردين 1394 بازدیدها : 3549

  کارفرما: مدیریت شخصی   خدمات انجام شده: طراحی psd قالب ، تبدیل قالب به جوملا ، میزبانی وب سایت   زمان انجام پروژه : سال 1391   وضعیت: [فعال] آدرس وب سایت: www.borwall.com &nbs ...

تاریخ انتشار : 03 فروردين 1394 بازدیدها : 3538

    کارفرما: دفتر نماینده شهرستان اندیمشک   خدمات انجام شده: طراحی psd قالب ، تبدیل قالب به جوملا ، میزبانی وب سایت   زمان انجام پروژه : سال 1392   وضعیت: [غیر فعال] آدرس وب ...

تاریخ انتشار : 03 فروردين 1394 بازدیدها : 4566

  کارفرما: دبیرستان دوره اول شاهدخیبر اهواز   خدمات انجام شده: طراحی psd قالب، سیستم آزمون آنلاین، سیستم پیشرفته اعلام نمرات و مدیریت تکالیف ، میزبانی وب سایت   زمان انجام پروژه : سال ...

تاریخ انتشار : 03 فروردين 1394 بازدیدها : 3737

  کارفرما: کانون تبلیغاتی خورشید خوزستان   خدمات انجام شده: طراحی psd قالب ، تبدیل قالب به جوملا ، میزبانی وب سایت   زمان انجام پروژه : سال 1393   وضعیت: فعال آدرس وب سایت: www ...

تاریخ انتشار : 03 فروردين 1394 بازدیدها : 3479

  کارفرما: مدیریت شخصی   خدمات انجام شده: طراحی psd قالب ، تبدیل قالب به جوملا ، میزبانی وب سایت   زمان انجام پروژه : سال 1393   وضعیت: فعال آدرس وب سایت: www.irankam.ir  

تاریخ انتشار : 03 فروردين 1394 بازدیدها : 3483

  کارفرما: جناب آقای سعید رودی   خدمات انجام شده: طراحی psd قالب ، تبدیل قالب به جوملا ، میزبانی وب سایت   زمان انجام پروژه : سال 1393   وضعیت: فعال آدرس وب سایت: www.tablosazi ...

تاریخ انتشار : 03 فروردين 1394 بازدیدها : 3467

  کارفرما: مدیریت دبستان غیر دولتی شکوه دانش   خدمات انجام شده: طراحی psd قالب ، تبدیل قالب به جوملا ، میزبانی وب سایت   زمان انجام پروژه : سال 1393   وضعیت: فعال آدرس وب سایت ...

تاریخ انتشار : 02 فروردين 1394 بازدیدها : 3698

  کارفرما: مرکز مشاوران اینترنت رسالت   خدمات انجام شده: طراحی psd قالب ، تبدیل قالب به جوملا ، میزبانی وب سایت   زمان انجام پروژه : سال 1392   وضعیت: فعال آدرس وب سایت: www.r ...

تاریخ انتشار : 02 فروردين 1394 بازدیدها : 3648

  کارفرما: کانون اعجاز قرآن دشت آزادگان (جناب آقای جابر محمد زاده)   خدمات انجام شده: طراحی psd قالب ، تبدیل قالب به جوملا ، میزبانی وب سایت   زمان انجام پروژه : سال 1393   وضعی ...

تاییدیه ها

 

پروژه های در حال اجرا

Top of Page