9224 916 0916   5040 3333 061

  طراحی وب سایت دبیرستان شهید شریف زاده

طراحی وب سایت شهید شریف زاده


کارفرما سایت  کارفرما: مدیریت دبیرستان شهید شریف زاده ناحیه یک اهواز
خدمات طراحی وب سایت مذهبی  خدمات انجام شده: طراحی psd قالب، سیستم آزمون آنلاین، سیستم پیشرفته اعلام نمرات و مدیریت تکالیف ، میزبانی وب سایت 
سفارش طراحی سایت مذهبی  زمان انجام پروژه : سال 1393 
وضعیت طراحی وب سایت  وضعیت: فعال  
آدرس وب سایتآدرس وب سایت: www.sharifade-sch.ir

 

اشتراک‌گذاری:

تاییدیه ها

 

پروژه های در حال اجرا

Top of Page